• Trang chủ
 • Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP HCM về đề án 4.500 phòng học

  Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP HCM về đề án 4.500 phòng học

  0
  68

  Văn phòng UBND TP HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi tại buổi họp nghe báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

  Theo đó, vào ngày 19-3, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì buổi họp quan trọng để đưa ra các chỉ đạo cụ thể cho việc triển khai Đề án xây dựng 4500 phòng học.

  Trong buổi họp, Chủ tịch UBND TP HCM giao nhiệm vụ cho Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan để hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án.

  giaoduc

  TP HCM đang gấp rút thực hiện Đề án 4.500 phòng học

  Trong đó: nêu cụ thể các thông tin về tiến độ, thời gian hoàn thành của từng dự án và các phương án để triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, đồng bộ, tập trung; xác định các vấn đề cần tập trung và kiến nghị, đề xuất đối với các sở, ngành, UBND thành phố trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc…

  Trình Kế hoạch triển khai Đề án cho UBND TP HCM trước 15-4.

  Chủ tịch UBND TP HCM giao Chủ tịch và Thường trực UBND TP Thủ Đức, quận, huyện tập trung, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết các vấn đề về thủ tục, hồ sơ dự án, hoàn tất trong năm 2024.

  Đồng thời theo dõi, đôn đốc, cập nhật thường xuyên tiến độ các dự án thuận lợi hoặc đang triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị tổ chức bộ máy, nhân sự tham gia vào các hoạt động của trường học sau khi hoàn tất xây dựng.

  Cùng với đó rà soát tình hình hoạt động của các nhóm trẻ, trường mầm non, trường phổ thông nhiều cấp học loại hình tư thục trên địa bàn để có hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất để mở rộng quy mô giáo dục.

  Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát dự án xây dựng trường học tại các khu dân cư, khu đô thị còn chậm triển khai hoặc chưa bàn giao dự án cho cơ quan quản lý để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-4.

  Đề án xây dựng 4.500 phòng học được coi là bước đột phá quan trọng trong việc cải thiện cơ sở vật chất giáo dục tại TP HCM. Với sự chỉ đạo mạnh mẽ từ Chủ tịch UBND TP HCM, dự kiến việc triển khai Đề án sẽ được thực hiện một cách hiệu quả và đồng bộ, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục tại đây.

  Nguồn Người lao động

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!