• Trang chủ
 • Hơn 2.000 chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân năm 2022

  Hơn 2.000 chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân năm 2022

  0
  350

  Năm 2022, các trường công an nhân dân được tuyển 2.050 chỉ tiêu trình độ đại học với công dân tốt nghiệp THPT.

  Năm 2022, các trường công an nhân dân được tuyển 2.050 chỉ tiêu trình độ đại học.

  Theo Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022 của Bộ Công an vừa ban hành, chỉ tiêu của các trường cụ thể như sau:

  Học viện (HV) An ninh nhân dân: tổng 450 chỉ tiêu, trong đó, nhóm nghiệp vụ An ninh 350 chỉ tiêu, ngành An toàn thông tin 50 chỉ tiêu, ngành Y khoa gửi đào tạo tại HV Quân y 50 chỉ tiêu.

  HV Cảnh sát nhân dân: tổng 500 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát, phân bổ theo địa bàn tuyển sinh. Trong đó, địa bàn 1 (170 chỉ tiêu), địa bàn 2 (160 chỉ tiêu), địa bàn 3 (140) chỉ tiêu và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu).

  HV Chính trị CAND: tổng 100 chỉ tiêu ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

  Đại học (ĐH) An ninh nhân dân: tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

  ĐH Cảnh sát nhân dân: tổng 450 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ cảnh sát, tuyển sinh theo địa bàn, trong đó, địa bàn 4 (120 chỉ tiêu), địa bàn 5 (70 chỉ tiêu), địa bàn 6 (130 chỉ tiêu), địa bàn 7 (100 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (30 chỉ tiêu).

  ĐH Phòng cháy chữa cháy (PCCC): tổng 50 chỉ tiêu ngành PCCC và cứu nạn, cứu hộ, trong đó 25 chỉ tiêu phía Bắc và 25 chỉ tiêu phía Nam.

  ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND: tổng 100 chỉ tiêu, trong đó nhóm ngành Kỹ thuật - Hậu cần phía Bắc 50 chỉ tiêu, phía Nam 50 chỉ tiêu.

  HV Quốc tế: tổng 50 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc.

  Các trường công an sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh.

  Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

  Phương thức 2: xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với HV Quốc tế, HV Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

  Phương thức 3: xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4). Áp dụng đối với tất cả các trường CAND, cụ thể:

  Xét tuyển đào tạo các ngành nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát gồm tổ hợp A00, A01, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

  Ngành An toàn thông tin tại HV An ninh nhân dân gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi: CA1. + Các ngành do HV Chính trị CAND đào tạo gồm tổ hợp A01, C00, C03, D01 và bài thi CA1, CA2.

  Các ngành do ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND đào tạo gồm tổ hợp A00, A01 và bài thi CA1.

  Các ngành do ĐH PCCC đào tạo gồm tổ hợp A00 và bài thi CA1.

  Ngành Ngôn ngữ Anh của HV Quốc tế gồm tổ hợp A01, D01 và bài thi CA1, CA2. + Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của HV Quốc tế gồm tổ hợp D01, D04 và bài thi CA1, CA2, CA3, CA4.

  Gửi đào tạo ĐH ngành Bác sĩ đa khoa gồm tổ hợp B00 và bài thi CA1.

  Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi Bộ Công an thì xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT thì sẽ áp dụng đối với tất cả các trường CAND theo tổ hợp tương tự Phương thức 3.

  Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp và Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh do ảnh hưởng của dịch bệnh không thể tham gia thi tốt nghiệp THPT, không tham gia thi bài thi Bộ Công an thì căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và tình hình thực tế, X02 sẽ phối hợp với X01 tham mưu đề xuất xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

  Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại một trường CAND.

  Trường hợp phương thức 1 không tuyển đủ chỉ tiêu, thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển sang xét tuyển theo phương thức 2 (nếu trường có xét tuyển theo phương thức 2) và ngược lại hoặc phương thức 3 (nếu trường không xét tuyển theo phương thức 2).

  Trường hợp phương thức 1 và phương thức 2 không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 và phương thức 2 không xác nhận nhập học hoặc thí sinh trúng tuyển trượt tốt nghiệp THPT thì chỉ tiêu chưa tuyển được sẽ chuyển hết sang xét tuyển theo phương thức 3.

   

  Theo T.Thứ (Pháp Luật VN)

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!