• Trang chủ
 • 7 chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cấp phép thi trở lại

  7 chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cấp phép thi trở lại

  0
  359

  Gần tháng qua, Bộ GD&ĐT cấp phép cho 16 đơn vị với 7 loại chứng chỉ ngoại ngữ được tổ chức thi trở lại theo quy định mới.

  Ngôn ngữ Đơn vị Chứng chỉ
  Tiếng Anh Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM liên kết với Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge)

  A2 KET

  B1 PET

  B2 FCE

  Tiếng Nhật Trường Đại học Hà Nội liên kết với Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản JLPT 
  Tiếng Nhật Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM liên kết với Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản JLPT
  Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết với Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản JLPT
  Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng liên kết với Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản JLPT
  Tiếng Anh

  4 đơn vị gồm: Công ty TNHH British Council (Việt Nam); Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A; Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN; Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam liên kết với Hội đồng Anh (Vương quốc Anh)

  IELTS 
  Tiếng Anh Công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm công nghệ REAP liên kết với Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge (Cambridge) Linkguaskill
  Tiếng Anh Công ty TNHH giáo dục IDP Việt Nam liên kết với IELTS Australia Pty Ltđ IELTS
  Tiếng Anh 5 đơn vị gồm: Công ty TNHH British Council Việt Nam, Công ty TNHH thương mại và phát triển giáo dục Việt Nam, Công ty cổ phần truyền thông giáo dục và thời đại, Công ty TNHH ETE, Công ty TNHH Công nghệ và phát triển giáo dục thời đại Việt Nam liên kết với Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) Aptis ESOL

   

  Ngày 11/11, loạt đơn vị công bố hoãn tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với lý do không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Việt Nam.

  Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, việc một số tổ chức, đơn vị thông báo dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ, hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ phê duyệt theo quy định mới. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam của các tổ chức, đơn vị.

  Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 86 năm 2018 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, và Thông tư số 11 năm 2022 về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

  Sau khi được Bộ hướng dẫn, các bên liên kết khẩn trương thẩm định lại hồ sơ đề nghị phê duyệt theo đúng quy định. Đến nay có 16 đơn vị được Bộ GD&ĐT đồng ý cho phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ trở lại.

  Để được tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, các bên liên kết cần làm hồ sơ đề nghị gửi Bộ GD&ĐT theo mẫu, gồm:

  - Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 86.

  - Thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài.

  - Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các bên liên kết.

  - Đề án tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

  Nguồn VTCNews

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!