• Trang chủ
 • Nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

  Nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt

  0
  51

  Việc sáp nhập toàn bộ huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt sẽ được thực hiện vào giai đoạn 2026-2030

  Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TU về việc điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

  Nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt- Ảnh 1.

  Việc nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

  Theo đó, giai đoạn 2023-2025 sẽ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến khích; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

  Cụ thể: nhập 3 huyện Đak Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 huyện; nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; nhập xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương.

  Sắp xếp đối với một số ĐVHC cấp xã thuộc cấp huyện thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 mà không đủ điều kiện, tiêu chí thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2026-2030.

  Nhập Lạc Dương vào Đà Lạt sau năm 2025

  Theo Nghị quyết 29-NQ/TU, giai đoạn 2026-2030 sẽ nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt; điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm (Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào TP Bảo Lộc.

  Tiếp tục rà soát, sắp xếp các ĐVHC cấp xã có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích và dân số dưới 100% quy định và ĐVHC cấp xã thuộc diện khuyến khích nhằm giảm số lượng cấp xã theo đề xuất của chính quyền địa phương.

  Trước đó, theo Kế hoạch số 8358 của UBND tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2023-2025 sẽ nhập toàn bộ diện tích, dân số huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt; điều chỉnh 5 xã của huyện Bảo Lâm (Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân) vào TP Bảo Lộc; nhập 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 huyện.

  Nhập toàn bộ xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh, nhập xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương. Việc này là do xã Triệu Hải và Quảng Lập không đảm bảo 70% ở cả 2 tiêu chuẩn dân số và diện tích tự nhiên.

  Theo Bộ Xây dựng, TP Đà Lạt sau nhập huyện Lạc Dương giai đoạn 2023-2025 sẽ có dân số tăng lên hơn 293 ngàn người (huyện Lạc Dương đang có hơn 35 ngàn người), diện tích tăng lên 1.704 km2 (huyện Lạc Dương gần 1.314 km2), mật độ dân số hơn 1172 người/km2.

  Khu vực nội thị của Đà Lạt dự kiến gồm 12 phường - gồm 11 phường hiện hữu và thị trấn Lạc Dương thành phường Langbiang. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập thì Đà Lạt đạt tiêu chí đô thị loại II trong khi hiện nay thành phố này đang loại I.

  Nguồn: Người Lao Động

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!