• Trang chủ
 • Gần 390.000 người được xóa nợ 8.770 tỷ đồng tiền thuế

  Gần 390.000 người được xóa nợ 8.770 tỷ đồng tiền thuế

  0
  83

  Sau 3 năm, có 155.591 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.209 tỷ đồng.

  Ảnh minh hoạ

  Báo cáo về tình hình tổng kết xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội vừa được Chính phủ gửi tới Quốc hội.

  Về tình hình xử lý nợ 3 năm (tính đến ngày 30/6/2023), theo báo cáo, cơ quan quản lý thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng (trong đó có: 248.798 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền thuế nợ được khoanh là 26.109 tỷ đồng và 455.633 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ được khoanh là 2.271 tỷ đồng).

  Cơ quan quản lý thuế cũng xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 389.838 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.770 tỷ đồng (trong đó có: 155.591 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 8.209 tỷ đồng và 234.247 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 561 tỷ đồng).

  Phân tích theo nhóm, với nhóm người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản báo cáo nêu, cơ quan thuế đã thực hiện khoanh nợ đối với 1.210 người nộp thuế với tổng số tiền là 482 tỷ đồng, thực hiện xóa nợ đối với 6.749 người nộp thuế với tổng số tiền là 248 tỷ đồng.

  Nhóm người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện khoanh nợ đối với 661.551 người nộp thuế với tổng số tiền là 23.076 tỷ đồng, thực hiện xóa nợ đối với 375.817 người nộp thuế với tổng số tiền là 7.634,3 tỷ đồng.

  Nhìn nhận khó khăn và thuận lợi, Chính phủ cho biết, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đã có sự phối hợp, hỗ trợ trực tiếp của các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan và sự đồng hành, giám sát của các cơ quan, đoàn thể, của quần chúng nhân dân.

  Song, việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 là xử lý đối với người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trước ngày 1/7/2020, nhiều trường hợp nợ thuế đã lâu nên hồ sơ, tài liệu bị thất lạc. Do đó, cơ quan quản lý thuế mất nhiều thời gian để thu thập, tìm kiếm, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

  Bên cạnh đó, việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 được thực hiện trong giai đoạn bùng phát của dịch Covid-19 (giai đoạn 2020-2022), giãn cách xã hội trên toàn quốc, nên cơ quan quản lý thuế gặp khó khăn trong việc thu thập, xác minh thông tin và lập biên bản có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người nộp thuế đăng ký địa chỉ hoạt động kinh doanh về việc người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Vì vậy, thời gian xử lý nợ kéo dài.

  Thời gian tới, Chính phủ đề xuất tiếp tục xử lý hủy khoanh nợ - xóa nợ đối với các trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới để thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được khoanh, xóa hoặc trường hợp người nộp thuế quay lại nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

  Đối với các trường hợp chưa hoàn thiện được hồ sơ để xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH 14, cơ quan quản lý thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện xử lý khoanh tiền thuế nợ, xóa tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định lại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

  Nguồn: Báo Đầu Tư

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!