• Trang chủ
 • Dự kiến 9 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở từ 1-7-2023

  Dự kiến 9 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở từ 1-7-2023

  0
  271

  Theo dự thảo trình Chính phủ, từ 1-7-2023 có chín đối tượng sẽ được điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/ tháng.

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Nghị quyết 70/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 7,19%) từ ngày 1-7-2019.

  Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, đặc biệt là tác động của dịch bệnh COVID-19 nên chưa có điều kiện để tiếp tục điều chỉnh mức lương cơ sở. Theo đó mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng được giữ nguyên từ đó tới nay.

  “Nếu so với mức lương vùng của người lao động khu vực doanh nghiệp thì mức lương 1.490.000 đồng/tháng (áp dụng đối với đối tượng hưởng lương ngân sách) mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 (3.932.500 đồng/tháng). Điều này dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn” – tờ trình của Bộ Nội vụ nêu.

  Bộ Nội vụ nhìn nhận việc xây dựng nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng từ 1-7-2023 là cần thiết nhằm góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

  Theo dự thảo nghị định, việc điều chỉnh mức lương cơ sở này được áp dụng với chín đối tượng.

  Thứ nhất, cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

  Thứ hai, cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

  Thứ ba, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

  Thứ tư, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định.

  Thứ năm, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

  Thứ sáu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc QĐND Việt Nam.

  Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

  Thứ tám, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

  Thứ chín là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

  Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định đối với các đối tượng nêu trên. Đồng thời làm căn cứ tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định cùng các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

  Việc quy định mức lương cơ sở tại nghị định này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

  Đây là những người được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP thuộc TP trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

  Nguồn Pháp luật

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!