• Trang chủ
 • Chính sách mới về nhân sự, tiền lương có hiệu lực từ tháng 4

  Chính sách mới về nhân sự, tiền lương có hiệu lực từ tháng 4

  0
  284

  Từ tháng 4/2023, bắt đầu áp dụng chính sách mới về việc làm trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập, kiểm định chất lượng đầu vào công chức, xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

  Thi công chức đạt kiểm định đầu vào không phải thi vòng 1

  Nghị định số 06 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ 10/4.

  Việc kiểm định được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung kiểm định gồm hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quản lý hành chính Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ… và đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

  Chính sách mới về nhân sự, tiền lương có hiệu lực từ tháng 4

  Từ 1/8/2024, chỉ tuyển công chức đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào. Ảnh: VGP

  Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

  Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định đến hết ngày 31/7/2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1.

  Kể từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

  Định mức số lượng người làm trong đơn vị y tế công lập

  Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03 về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Có hiệu lực thi hành từ ngày 5/4.

  Đối tượng áp dụng: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Trung tâm cấp cứu 115; Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm; Cơ sở pháp y, pháp y tâm thần, giám định y khoa; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Chính sách mới về nhân sự, tiền lương có hiệu lực từ tháng 4

  Ảnh: Hoàng Hà

  Thông tư này không áp dụng đối với: Các đơn vị nghiên cứu lĩnh vực y tế và các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Bộ, ngành khác; Trong việc giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  Các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành khác và cơ sở y tế ngoài công lập có thể căn cứ hướng dẫn tại Thông tư để áp dụng thực hiện cho phù hợp với thực tiễn.

  Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

  Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

  Thông tư mới bổ sung một bệnh nghề nghiệp (bệnh Covid-19) vào Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn chẩn đoán, giám định (danh sách trong Điều 3 này có 34 bệnh, tăng lên thành 35 bệnh).

  Bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động.

  Xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa

  Thông tư 02 của Bộ VHTT&DL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa có hiệu lực từ ngày 10/4.

  Chính sách mới về nhân sự, tiền lương có hiệu lực từ tháng 4

  Ảnh: VNN

  Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

  Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa chính được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

  Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa được áp dụng ngạch lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

  Chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa trung cấp được áp dụng ngạch lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

  Nguồn Vietnamnet

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!