• Trang chủ
 • Bộ Y tế hướng dẫn cách đánh giá cấp độ dịch COVID-19

  Bộ Y tế hướng dẫn cách đánh giá cấp độ dịch COVID-19

  0
  359

  Tại Quyết định 218 có hiệu lực từ hôm nay (27/1), Bộ Y tế đã đưa ra cách xác định cấp độ dịch theo 3 bước.

  Ngày 27/1/2022, Bộ Y tế ra Quyết định số 218/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

  Tại Quyết định 218, Bộ Y tế đã đưa ra cách xác định cấp độ dịch. Cấp độ đáp ứng dịch tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã, thực hiện theo 3 bước sau:

  Bước 1: Xác định mức độ lây nhiễm (4 mức)

  Mức độ lây nhiễm của một địa bàn cấp xã là mức độ cao nhất của chỉ số 1 và 2 tại tiêu chí 1 và được hiệu chỉnh của chỉ số 1 và 2 tại tiêu chí 2 được liệt kê theo bảng dưới đây:

  Sau đó kết hợp với chỉ số 1 và 2 của tiêu chí 2, nếu không đạt mức tối thiểu thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức độ (trừ trường hợp đang ở mức độ 4).

  Như vậy, so với hướng dẫn cũ (Quyết định 4800/QĐ-BYT), tỷ lệ ca mắc mới vẫn tính trong 1 tuần/100.000 dân. Tuy nhiên, tỷ lệ ca mắc mới phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao đã thay đổi.

  Ngoài ra, cách đánh giá cũ của Bộ Y tế trong Quyết định 4800/QĐ-BYT, trong tiêu chí 1 chỉ quy định số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần thì ở cách đánh giá mới của Bộ Y tế thêm tỷ lệ ca bệnh phải thở oxy trung bình trong 7 ngày, tỷ lệ ca bệnh phải thở ô xy do Trung tâm Y tế cấp huyện tính toán và phân bố đến từng địa bàn cấp xã, tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn cấp xã/100.000 dân.

  Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng

  Khả năng đáp ứng của một địa phương là khả năng thấp nhất của chỉ số 1 và 2 tại tiêu chí 3 và được hiệu chỉnh của chỉ số 3 của tiêu chí 3 được liệt kê theo bảng dưới đây:

   

  Sau đó, kết hợp với chỉ số 3, tiêu chí 3, nếu như chỉ số này không đạt mức tối thiểu thì phải giảm khả năng đáp ứng xuống một mức (trừ trường hợp đang ở khả năng thấp).

  Bước 3: Xác định cấp độ dịch

  Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, cấp độ dịch được xác định dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm (4 mức tại bước 1) và khả năng đáp ứng (3 khả năng tại bước 2), sau đó có thể được hiệu chỉnh bởi chỉ số 1 của tiêu chí 1, theo bảng tính cấp độ dịch.

  Bảng tính cấp độ dịch của Bộ Y tế

  Sau khi tính được cấp độ dịch ở địa bàn cấp xã theo bảng 3 cần sử dụng chỉ số thứ ba (tỷ lệ ca tử vong trong tuần trên địa bàn cấp xã/100.000 dân) trong tiêu chí 1 để hiệu chỉnh và xác định cấp độ dịch.

  Nếu chỉ số này vượt ngưỡng 6/100.000 dân trên địa bàn cấp xã thì phải nâng cấp độ dịch lên một cấp độ (trừ trường hợp đang ở cấp độ 4).

  Theo Diệu Thu (Dân Việt)

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!