• Trang chủ
 • Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp tài liệu các dự án trồng cây xanh

  Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp tài liệu các dự án trồng cây xanh

  0
  108

  Để xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

  Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng cung cấp tài liệu các dự án trồng cây xanh ảnh 1

  Lâm Đồng có nhiều dự án trồng và chăm sóc cây xanh

  Ngày 3/5, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản hỏa tốc, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, cung cấp các thông tin, tài liệu (đóng dấu treo, dấu giáp lai) theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an.

  Các cơ quan được giao kiểm tra, rà soát các thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị, bao gồm: Thanh tra tỉnh, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền lâm, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án giao thông tỉnh, UBND các huyện/thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

  Sở Tài chính được giao đôn đốc các sở, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện vấn đề trên; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để gửi Cơ quan ANĐT Bộ Công an trước ngày 6/5.

  Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đó nêu rõ cơ quan này đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Cty TNHH Cây xanh Công Minh và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

  Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an yêu cầu Lâm Đồng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu như: Cơ sở pháp lý để UBND tỉnh/thành phố cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án; quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu thanh quyết toán.

  Cơ quan ANĐT còn yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh; danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh, UBND huyện liên quan đến việc thực hiện dự án (từ khi cấp ngân sách đến khi thanh/quyết toán công trình); danh sách các nhà thầu tham gia dự thầu, trúng thầu, thi công dự án.

  Mặt khác, Cơ quan ANĐT yêu cầu cung cấp thông tin ngân sách nhà nước cấp cho từng đơn vị/chủ đầu tư thực hiện các dự án; việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào, có đúng quy định của pháp luật hay không; tài khoản thanh toán dự án của các chủ đầu tư và tài khoản nhận thanh toán tiền dự án của các nhà thầu (bao gồm các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công).

  Ngoài ra, Cơ quan ANĐT yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ từ khi mời thầu đến khi nghiệm thu, thanh quyết toán (thống kê danh sách dự án, chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu, đơn vị thi công, đơn vị nghiệm thu/đơn vị thanh quyết toán/giá trị gói thầu/giá trị đã thanh quyết toán); thống kê từng lần tạm ứng, thanh toán, đơn vị thụ hưởng, số tài khoản thụ hưởng; hồ sơ thanh tra, kiểm tra đối với các dự án (nếu có).

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!